Strokovne konference – turizem in gostinstvo

Konference slovenskega turizma in gostinstva doma in po svetu

Z organizacijo srečanj, ki omogočajo medsebojno spoznavanje in povezovanje slovenskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije smo pričeli že leta 1998.  Prvo konferenco, kjer smo tematiko namenil izključno pomenu turizma in gostinstva, smo pripravili leta 2014. Strokovnjaki iz sveta in domovine so srečanje obogatili s svojimi neposrednimi izkušnjami, konstruktivnimi kritikami in predlogi za izboljšanje gospodarske panoge, ki lahko pripomore k boljši prepoznavnosti Slovenije in višjemu življenjskemu standardu njenih prebivalcev.

Glavni namen tovrstnih srečanj je prikaz slovenskega potenciala tudi izven Slovenije ter izmenjava izkušenj s področja turizma, gostinstva in hotelirstva. Prizadevamo si dvigniti kakovost slovenskega turizma in izboljšati prepoznavnost vseslovenske turistične in gostinske ponudbe.

Zadnje objave

Turizem in gostinstvo

I. Konferenca slovenskega turizma in gostinstva doma in po svetu

Prve konference slovenskega turizma in gostinstva doma in po svetu se je v četrtek, 2. oktobra 2014, v Postojni udeležilo preko 130 obiskovalcev. ...