Aktualno

V Novi Gorici in Gorici slovenski glasbeniki iz sveta in Slovenije

Prvo vseslovensko srečanje slovenskih glasbenih ustvarjalcev, muzikologov in glasbenih pedagogov je potekalo od 13. do 15. septembra v Gorici in Novi Gorici. Slavnostni govor je imel predsednik Vlade RS Janez Janša, tudi zato je bila konferenca izjemno odmevna.

Pozornost so konferenci s svojo udeležbo izkazali tudi predsednik SAZU, dr. Žekš, minister RS za kulturo, dr. Simoniti, državni sekretar za Slovence po svetu, Pelikan, župana Nove Gorice in Gorice. Ta visok obisk pomeni priznanje SSK in soorganizatorjem: Glasbenemu centru. E. Komel iz Gorice, Glasbeni matici Ljubljana in Glasbeni šoli Nova gorica.

V program smo uvrstili naslednje teme:

  • Slovenska ljudska pesem skozi zgodovino
  • Slovensko v slovenski glasbi
  • Glasba kot kulturna razpoznavnost in vrednota manjšine
  • Glasbeni most med Argentino in Slovenij
  • Glasbeno življenje Slovencev v ZDA
  • Umetnik in družba – Predstavitev izbranih glasbenih osebnosti
  • Delovanje Slovenskega glasbenoinformacijskega centra (SIGIC)
  • Kulturna politika v Sloveniji na področju glasbe
  • Glasbeno šolstvo v Sloveniji
  • Vloga diskografije in elektronskih medijev v današnji glasbeni kulturi

Bogatemu strokovnemu programu smo dodali še dva koncertna večera, na katere smo uvrstili izključno slovenska glasbena dela, s posebnim poudarkom na izvedbi tistih, katerih komponisti so rojaki na tujem.

Soorganizatorji

Glasbena šola Nova Gorica | Glasbena matica Ljubljana

Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel (Gorica)

Konferenco so omogočili